MantisBT

Reporter: Monitored By: Assigned To: Category: Severity: Resolution: Profile:
any any any any any any any
Status: Hide Status: Product Version: Fixed in Version: Target Version: Priority:
any closed (And Above) any any any any
Show: View Status: Show Sticky Issues: Changed(hrs): Use Date Filters: Relationships:
50 any Yes 6 No any
Platform: OS: OS Version: Tags:
any any any
Note By: any Sort by: Updated Descending  
Match Type: All Conditions  
- Search  Advanced Filters ]

Viewing Issues (251 - 300 / 353)  Print Reports ]  CSV Export ]  Excel Export ] Graph ] [ First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last ]
    PID # Attachment count CategorySeverityStatusUpdatedSummary
 0000659    Blad silnikaminorresolved (Weq)2014-08-27Stoliczek na poligonie zawsze wybucha
 0000661    Blad silnikaminorresolved (Weq)2014-08-27Czerwona pustynia - przekręcanie soczewki nie działa zawsze
 0000662    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-27Informacja z DS - błąd w rozmowie z jubilerem
 0000663    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-27Czerwona pustynia - obracanie soczewki nic nie daje
 0000664    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-27Labirynt - przejście do komnaty nie działa
 0000654    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-12Handlarka z bagien zapętla koniec questa gdy gra się kobietą
 0000655    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-12Błąd przy przejściu do redynecji Grimwalda (OPD) nie ma lokacji: (300,337,13)
 0000653    Blad silnikaminorresolved (Weq)2014-08-09Przed rozmową nie jest wyświetlany wstęp rozmowy.
 00006391   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-07Hexenlore - brak potraw w Gardzieli Rekina
 0000579    Gramatyka/literowkaminorresolved (Weq)2014-08-06Błędy w mieście straconym
 0000545    Blad silnikaminorresolved (Weq)2014-08-06Bandyci zniakja z traktu?
 0000631    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-05Szef wskazuje zła drogę w przygodzie "Porwane dzieci"
 0000640    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-05Po przygodzie Tkacze nie ma punktów doświadczenia
 0000638    Propozycja zmiany (wrzucac na forum)minorresolved (Weq)2014-08-05Po ukończeniu przygody Czarny Smok nie dostaje się doświadczenia.
 00006452   Nieznanaminorresolved (Weq)2014-08-03Nie widać ducha leśnego nawet z wykryciem inv.
 0000652    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-03Cadogan nie zaczyna "Piwnicznego problemu"
 0000647    Nieznanaminorresolved (Weq)2014-08-03Przeznaczenie - duch od razu wie o Jakime
 0000649    Nieznanaminorresolved (Weq)2014-08-03Przeznaczenie - Lothar nie uruchamia wszystkich dialogów (;4km)
 0000648    Nieznanaminorresolved (Weq)2014-08-02Przeznaczenie - duch nie zmienia gadki po wizycie w podzamk
 0000646    Nieznanaminorresolved (Weq)2014-08-02W lesie śmierci - przedmioty nie są przeklęte
 0000644    Nieznanaminorresolved (Weq)2014-08-02W księgarni w dominion nie da się handlować
 0000651    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-08-01Nie wiadomo co można przekąsić w kraczmie Mantar-S
 0000650    Nieznanaminorresolved (Weq)2014-08-01Przejście między traktem a karczmą na dordze do SKulldust
 0000629    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-27Cudzysłowy w nazwach przedmiotów
 0000628    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-27Bank Skulldust działa
 0000642    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-27Sztylet jest droższy od miecza...
 0000643    Nieznanaminornew2014-07-27Brak ksiażek w Skulldust
 00006321   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-27Konieczność zabicia administratora w przygodzie "Porwane dzieci"
 00006351   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-27Pustawa lista u wędrownego handlarza
 00006411   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-27Szybko zniakają przedmioty w sklepach Hexenlore
 0000634    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-23Nie da się spać w pokoju wypoczynkowym Gildi Magów w Mantarze
 0000633    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-23Zzieleniały włamywacz zachowuje się jak strażnik
 0000637    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-23Wampir na szczycie Wieży w Skulldust posiada w lewej ręce Łachmany Łazarza.
 00006172   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-12spokojny trakt - respawn bandytów
 00006022   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-07-12Brak kamiennego serca w krypcie
 00006041   Balansminorresolved (Weq)2014-07-12Zdolności magoczne.
 00004906   Instalator blad/pomyslminorresolved (Weq)2014-07-12nazwy receptur
 0000627    Blad silnikaminorresolved (Weq)2014-05-24Mana w przy rzucaniu czaru jest odejmowana podwójnie
 0000620    Blad silnikatweakresolved (Weq)2014-05-03rozejrzyj - niewidzialni lub ukryci przeciwnicy
 0000614    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-05-03Bar "Pod Silami Natury" niczego nie serwuje
 0000615    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-05-03Bar "Pod utraconym portfelem" niczego nie serwuje
 0000576    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-05-03Biuro tajemnic może wylosować Hex: bank i biuro nieruchom. a w Domi: kwiaciarnię
 00005674   Gramatyka/literowkaminorresolved (Weq)2014-05-03regenracja
 0000621    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-05-03brak opisu lokacji
 00006241   Nieznanaminorresolved (Weq)2014-04-30szalony alchemik - pusta lista
 0000619    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-04-30księgarz - skuldust - nieskonczona rozmowa
 00006221   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-04-30błąd lokacji
 0000623    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2014-04-30błędne wyjścia
 00006252   Nieznanaminorresolved (Weq)2014-04-30Lista zadań - Piwniczny problem
 0000626    Blad silnikaminorresolved (Weq)2014-04-30identyfiakacja
Select All [ First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last ]

newfeedbackacknowledgedconfirmedassignedresolvedclosed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker