MantisBT

Reporter: Monitored By: Assigned To: Category: Severity: Resolution: Profile:
any any any any any any any
Status: Hide Status: Product Version: Fixed in Version: Target Version: Priority:
any closed (And Above) any any any any
Show: View Status: Show Sticky Issues: Changed(hrs): Use Date Filters: Relationships:
50 any Yes 6 No any
Platform: OS: OS Version: Tags:
any any any
Note By: any Sort by: Updated Descending  
Match Type: All Conditions  
- Search  Advanced Filters ]

Viewing Issues (51 - 100 / 353)  Print Reports ]  CSV Export ]  Excel Export ] Graph ] [ First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last ]
    PID # Attachment count CategorySeverityStatusUpdatedSummary
 0000691    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-09-06Po zagadaniu mistrza magów (Mantar) o portal gra się wiesza.
 0000872    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-09-06Zagadanie mieszkańca w Dolnym Skulldust kończy się wysypaniem gry
 00008711   Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-09-01Dziennik działa tylko na jednym profilu
 0000870    Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-08-15Linux: z włączonym UTF8 nie azwasze działa komenda "czytaj"
 0000869    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-08-12Lekki kaftan zakłada się na nie wiadomo co
 0000868    Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-08-02Założenie jedwabnych rękawiczek zmienia obronę o 4765738
 000086711 Nieznanaminorresolved (Weq)2015-07-31Inicjacja ustawień
 00008661   Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-07-16Jeżeli przedmiot daje więcej niż jeden czar to ładuje się tylko ostatni.
 00008651   Nieznanaminoracknowledged (Weq)2015-07-11Czasowo niedziałające ataki dodatkowe i menu
 0000864    Nieznanaminorresolved (Weq)2015-07-11Ekwipunek nie wyświetla ilości przedmiotów
 0000841    Gramatyka/literowkaminorresolved (Weq)2015-06-30Literówki - mega pack 5 (bagna, trochę DS, Hexenlore + kanały)
 0000862    Gramatyka/literowkaminorresolved (Weq)2015-06-30Literówki - mega pack 6 (m.in. kazamaty, północ bagien, pustynia)
 0000852    Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-06-30Błędy podczas dialogu z Cadoganem
 00008311   Gramatyka/literowkaminorresolved (Weq)2015-06-29Literówki - mega pack 4
 0000849    Gramatyka/literowkaminorresolved (Weq)2015-06-29Gramatyka / literówki - 03
 0000846    Gramatyka/literowkaminorresolved (Weq)2015-06-29Paczka literówek 02
 00008481   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-06-29Problem z drinkami w menu - Pokój rozrywek w Dominion
 00008541   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-06-29Twierdza i jaskinie pod twierdzą Gregora - błędne opisy wyjść i brak nazw niektórych lokacji
 000084721 Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-06-28brak opisu "up" w spichlerzu w miasteczku gnomów
 0000850    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-06-28Podziemia Hexenlore - crash na drodze do jaskini orków
 0000855    Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-06-26Niekompletna pomoc
 0000863    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-06-26Nieprawidłowy opis wyjść - Kamienny pomost na bagnach
 00007661   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-06-26po przeszukaniu przedmioty wypadają, ale nie ląduję na ziemi
 0000860    Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-06-14Błąd w losowej sprzedaży przedmiotów - sprzedaż 0 przedmiotu
 0000856    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-06-14Wyciek na czerwonej pustyni
 0000857 1 Blad plikow danychcrashresolved (Weq)2015-06-14Czar "wicher" - crash przy wielu wrogach
 0000838    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-24Handlarka z bagien przy Hexenlore podaje nieprawidłową drogę.
 0000845    Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-05-24Użycie wytrychu na drzwiach nie jest możliwe.
 00008432   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-23Nieprawidłowa waga niektórych identyfikowanych przedmiotów
 0000839    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-23Sprzedawca w kuźni "Ostrza Wyśmienite" - myląca nazwa moba
 0000844    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-23Po 10 poziomie wolniej się śpi (błąd questa "Pomoc dla...")
 00008401   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-23Sprzedawca w kuźni "Ostrza Wyśmienite" - jak mistrz gildii
 00008421   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-23Tkacze - brak wskazówki
 0000713    Balansminorresolved (Weq)2015-05-23Stara mapa u hobbita
 00007785   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-22[Staruszek i zaginiony pies] Quest nie uruchamia się
 0000837    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-22Pomoc dla DS - mieszkaniec odbiera towary w nieskończoność
 0000836    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-22Szalony cieśla zawsze atakuje
 0000835    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-22Kapłan nie usuwa miecza z bagien
 0000832    Gramatyka/literowkaminorresolved (Weq)2015-05-20Literówki / gramatyka - 01
 0000834    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-20Wyjścia lokacji
 0000833    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-20Błąd przy wyjściu z gry.
 0000794    Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-05-18Czar kupiec pozwala na pozbycie się przeklętych przedmiotów
 00007242   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-18Gangrena stale obniża hp, pomimo leczenia ran
 00006741   Blad silnikamajorresolved (Weq)2015-05-18Jeśli się zapisze w pokoju w karczmie i zaladuje gre regenracja liczy się podwójnie
 00008091   Zmianaminorresolved (Weq)2015-05-18Pzreniesienie wagi jako kolumny w "lista" na lewo
 000073031 Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-05-18Kontynuacja zadania po dostarczeniu kopert dla maga Lothara
 0000742    Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-17zadanie z biura tajeminic
 00007311   Blad silnikaminorresolved (Weq)2015-05-17Pochodnia nie zmienia naszego widzenia w kopalni
 00007451   minorresolved (Weq)2015-05-17reputacja a kapłan
 00007411   Blad plikow danychminorresolved (Weq)2015-05-17Strażnik nie odprowadza do świątyni
Select All [ First Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last ]

newfeedbackacknowledgedconfirmedassignedresolvedclosed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker