MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000895Otchlan 1.3 betapublic2016-10-03 08:432016-10-03 08:43
Reportershanner 
Assigned To 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusnewResolutionopen 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 7OS Version-
Product Version1.3 v76 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000895: Mag Lothar przenika przez zamknięta bramę miasta
DescriptionGdy mag prowadzi postać (idzie przed postacią) może przejść przez zamkniętą bramę miasta. Dla obeznanych z różnymi dziwnymi wyjściami to nie problem, ale jest to pewna niespójność.
Steps To ReproducePrzygoda "Przeznaczenie" - udać się z Lotharem na skrzyżowanie poza miastem w godzinach zamknięcia bram.
TagsNo tags attached.
Attached Filespng file icon przenikanie.PNG [^] (21,156 bytes) 2016-10-03 08:43

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2016-10-03 08:43 shanner New Issue
2016-10-03 08:43 shanner File Added: przenikanie.PNG


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker