MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000893Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2016-09-08 11:402016-09-28 22:08
Reportershanner 
Assigned ToWeq 
PrioritylowSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 7OS Version-
Product Version1.3 v75 
Target VersionFixed in Version1.3 v76 
Summary0000893: Drobna literówk na bagnach w tytule lokacji
DescriptionKkladki = (285,289,13) w bagnamss.are
Wyjscia: west north
Stoisz na zlaczenie dwoch kladek, ktore stykaja sie tutaj brzegami, wsparte
obie na jednym grubym palu. Strzepy roslinnosci, oraz ta szara mgla,
czy moze dym nie wplywaja na Ciebie korzystnie, dolozywszy jeszcze tajemnicze
bulgoty oraz odglosy chlapania woda.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2016-09-08 11:40 shanner New Issue
2016-09-28 22:08 Weq Status new => resolved
2016-09-28 22:08 Weq Fixed in Version => 1.3 v76
2016-09-28 22:08 Weq Resolution open => fixed
2016-09-28 22:08 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker