MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000892Otchlan 1.3 betaZmianapublic2016-09-08 07:502016-09-08 07:55
Reporter3dh 
Assigned To 
PrioritylowSeveritytweakReproducibilityalways
StatusnewResolutionopen 
PlatformOSDOSOS Version
Product Version1.3 v74 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000892: Polska czcionka 2
DescriptionNazwy zapisów i profesji nie mają ogonków. Niechcący znalazłem innego buga, chodzi o rozjeżdżanie się listy z zapisami, kiedy nasza nazwa będzie za długa.
TagsNo tags attached.
Attached Filespng file icon otchlan_103.png [^] (6,054 bytes) 2016-09-08 07:50

- Relationships

-  Notes
(0000905)
3dh (reporter)
2016-09-08 07:55

Nie widzę opcji edytuj. Ten drobiazg dotyczy wersji 74 i 75, a najpewniej samego pliku z zapisem i jego kodowaniem.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2016-09-08 07:50 3dh New Issue
2016-09-08 07:50 3dh File Added: otchlan_103.png
2016-09-08 07:55 3dh Note Added: 0000905


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker