MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000888Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2016-06-11 21:192016-07-22 23:27
Reporterszefo 
Assigned ToWeq 
PriorityimmediateSeveritycrashReproducibilityalways
StatusacknowledgedResolutionopen 
PlatformpcOSUbuntuOS Version16.04
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000888: brak danych na linux 64bit
DescriptionGra jest niemożliwa do uruchomienia. Nie działa po kliknięciu, zero reakcji. Dopiero wrzucenie do konsoli wyrzuca błąd ładowania danych
TagsNo tags attached.
Attached Filespng file icon Zrzut ekranu z 2016-06-07 12-36-16.png [^] (169,462 bytes) 2016-06-11 21:19


png file icon Przechwytywanie.PNG [^] (72,372 bytes) 2016-07-10 22:40

- Relationships

-  Notes
(0000900)
Weq (administrator)
2016-07-22 23:27

Gra się prawidłowo rozpakowała? Możesz wrzucić "find ." z folderu głównego?

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2016-06-11 21:19 szefo New Issue
2016-06-11 21:19 szefo File Added: Zrzut ekranu z 2016-06-07 12-36-16.png
2016-07-10 22:40 szefo File Added: Przechwytywanie.PNG
2016-07-22 23:27 Weq Note Added: 0000900
2016-07-22 23:27 Weq Assigned To => Weq
2016-07-22 23:27 Weq Status new => acknowledged


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker