MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000887Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2016-03-14 12:212016-07-22 17:32
ReporterPioxis 
Assigned ToWeq 
PriorityhighSeveritycrashReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformWindowsOSWindows 10OS Version64 bit
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v75 
Summary0000887: Wywalanie programu
DescriptionKiedy wpisuję komendę "wyjdz" i zaznaczę opcję "nie" to po wciśnięciu po tym dowolnego klawisza wywala mi program.
Steps To Reproduce-wyjdz
-2
Wywala program.
Additional InformationWersja to nie v73 tylko v74, której nie ma do wyboru.
Tagsv74
Attached Filespng file icon 2016-03-14 (2).png [^] (58,218 bytes) 2016-03-14 12:21

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2016-03-14 12:21 Pioxis New Issue
2016-03-14 12:21 Pioxis File Added: 2016-03-14 (2).png
2016-03-14 12:28 Pioxis Tag Attached: v74
2016-07-22 17:32 Weq Status new => resolved
2016-07-22 17:32 Weq Fixed in Version => 1.3 v75
2016-07-22 17:32 Weq Resolution open => fixed
2016-07-22 17:32 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker