MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000884Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2016-01-06 11:582016-02-04 00:18
Reportermiskof 
Assigned ToWeq 
PrioritylowSeveritytrivialReproducibilityN/A
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32/64 bityOSLinuxOS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v74 
Summary0000884: Literówka w czasie rozmowy z Najwyższym Magiem
DescriptionOpcja dialogowa 2:

"Jaki czar ofensywny jest najsilniejszy?"
"Czarów ofensywnych uczysz się w miarę rozwoju, od najsłabszych,
po absolutnie dezintegrujące. Te ostatnie, kosztują mnóstwo
[u]mana[/u] za każde rzucenie, jednym z najpotężniejszych jakie poznasz
będzie fala soniczna."

many?

Lub w ogóle przebudować całe zdanie -> "Te ostatnie kosztują mnóstwo many z każdym użyciem".
Steps To Reproduce-
Additional Information-
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2016-01-06 11:58 miskof New Issue
2016-02-04 00:18 Weq Status new => resolved
2016-02-04 00:18 Weq Fixed in Version => 1.3 v74
2016-02-04 00:18 Weq Resolution open => fixed
2016-02-04 00:18 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker