MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000882Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-12-10 20:282016-01-25 21:43
Reporterborgaz 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityunable to reproduce
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 7OS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v74 
Summary0000882: Błąd lokacji: (OPD) nie ma lokacji: (325,270,13)
DescriptionLokacje znajdujące się wokoło lokacji wskazanej przez współrzędne mają opis możliwości pójścia do tej lokacji, ale próba wejścia na nią skutkuje błędem z Summary.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000893)
borgaz (reporter)
2015-12-10 20:36

Ta sama sytuacja z lokacją 325,269,13. Nie można wejść do niej od północy i od zachodu, ale od wschodu już można wejść. Podobnie jest przy lokacji z Summary - można do niej wejść tylko od wschodu. Czy ta srebrzysta woda to jakaś pętla?
(0000894)
Weq (administrator)
2015-12-21 22:26

Owszem, pętla :)

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-12-10 20:28 borgaz New Issue
2015-12-10 20:36 borgaz Note Added: 0000893
2015-12-21 22:26 Weq Note Added: 0000894
2016-01-25 21:43 Weq Status new => resolved
2016-01-25 21:43 Weq Fixed in Version => 1.3 v74
2016-01-25 21:43 Weq Resolution open => fixed
2016-01-25 21:43 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker