MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000881Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-12-10 18:402016-01-25 21:43
Reporterborgaz 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityunable to reproduce
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 7OS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v74 
Summary0000881: Zły opis wyjść lokacji (287,270,13) w bagnams.are
DescriptionW lokacji jest opisane, że można udać się we wszystkich 4 kierunkach, a tymczasem można tylko south i east, ponieważ próba pójścia na north lub west powoduje wyświetlenie: "Tam niestety nie pójdziesz."
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-12-10 18:40 borgaz New Issue
2016-01-25 21:43 Weq Status new => resolved
2016-01-25 21:43 Weq Fixed in Version => 1.3 v74
2016-01-25 21:43 Weq Resolution open => fixed
2016-01-25 21:43 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker