MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000880Otchlan 1.3 betaNieznanapublic2015-12-10 12:282016-02-04 00:31
Reporterborgaz 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 7OS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v74 
Summary0000880: Błąd z kolorami tekstu przy walce
DescriptionJeśli walka kończy się zwrotem ABSOLUTNIE DEZINTEGRUJE, to występuje błąd w kolorowaniu tekstu widoczny na dołączonym obrazku.
TagsNo tags attached.
Attached Filespng file icon bug.PNG [^] (6,997 bytes) 2015-12-10 12:28

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-12-10 12:28 borgaz New Issue
2015-12-10 12:28 borgaz File Added: bug.PNG
2016-02-04 00:31 Weq Status new => resolved
2016-02-04 00:31 Weq Fixed in Version => 1.3 v74
2016-02-04 00:31 Weq Resolution open => fixed
2016-02-04 00:31 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker