MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000879Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-12-10 12:202016-02-04 00:45
Reporterborgaz 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 7OS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v74 
Summary0000879: Rykoszet Mgliste Pęta
DescriptionPo skutecznym użyciu czaru w walce i zakończeniu walki okazuje się, że czar działa na gracza. Czar mija po osiemnastu godzinach z tekstem: "Pasemka mgły rozpływają się we wszystkie strony."
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000895)
Weq (administrator)
2016-02-04 00:45

To akurat dobrze, gdyż tak ten czar działa. Myląca jest pomoc do tego czaru, i to zostało poprawione.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-12-10 12:20 borgaz New Issue
2016-02-04 00:45 Weq Note Added: 0000895
2016-02-04 00:45 Weq Status new => resolved
2016-02-04 00:45 Weq Fixed in Version => 1.3 v74
2016-02-04 00:45 Weq Resolution open => fixed
2016-02-04 00:45 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker