MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000872Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-09-03 22:412015-09-06 13:29
ReporterGoniec 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v73 
Target VersionFixed in Version1.3 v74 
Summary0000872: Zagadanie mieszkańca w Dolnym Skulldust kończy się wysypaniem gry
DescriptionPokój
Wyjścia: east
Jest to niewielki i skromnie urządzony pokój. Wysokie okna wychodzące na
ulicę zapewniają dużo światła; pod nimi stoi małe biurko. W przeciwległej
ścianie jest zamontowany piec kaflowy, z dodaną kratą, na której można
postawić garnek. Obok pieca stoi wysokie łóżko, z prostym, ale zadbanym
siennikiem.
Mieszkaniec dolnego Skulldust jest czymś zajęty.

<924hp 122m 34mv 685exp>zag miesz
1) "Witaj. Co to za miejsce?"
2) "Oto zamówiona łopata."
3) "Oto zamówione widły."
4) "Oto zamówiona siekiera."
5) "Oto zamówiona osełka."
6) "Oto zamówiony worek pszenicy."
7) "Oto zamówiona połeć boczku."
8) "Oto zamówiony worek kukurydzy."
An unhandled exception occurred at $0044CC61 :
EAccessViolation : Access violation
$0044CC61
$0042CCFE
$0043F571
$0043B91F
$00402C98
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-09-03 22:41 Goniec New Issue
2015-09-06 13:29 Weq Status new => resolved
2015-09-06 13:29 Weq Fixed in Version => 1.3 v74
2015-09-06 13:29 Weq Resolution open => fixed
2015-09-06 13:29 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker