MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000862Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-06-21 20:022015-06-30 00:43
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v73 
Summary0000862: Literówki - mega pack 6 (m.in. kazamaty, północ bagien, pustynia)
DescriptionInformacja wyświetlana przy identyfikowaniu przedmiotów:
"Wpływa na madrość o ..." -> mĄdrość
----
Przepis na silną miksturę relaksu (czytaj):
"Weźmij takowe skłDadniki..." -> składniki
----
307,258-260,12 (dotyczy kilku lokacji)
ściany pokryte sa -> sĄ
porostow -> porostÓw
gnijacych -> gnijĄcych
----
307,257,12
"trzymają ją już tylko miedzianeM" -> miedziane
prowadzA -> prowadzą
----
Błędy zgłoszone wcześniej w lokacji 308,261,12 (patrz mega pack 4), ale dotyczą również kolejnych: 305-306,261,12
poszadzka -> posadzka
trzicny -> trzCIny
owbieszone ->oBWieszone
----
304,258-260,12
biegnAcym -> biegnącym
łukowaych -> łukowaTych
----
304,257,12
kEIdyś -> kiedyś
----
304,256,12
tworząĆ -> tworząc
StojA -> Stoją
sarkFOagi -> sarkofagi
ze sobA -> ze sobą
----
314,251,13
coko?y -> cokoły
"Przez całą jej długość biegnie JUŻ nieczytelny napis, bowiem litery są JUŻ mocno zatarte." -> 2x "już" w tym samym zdaniu (można skasować to pierwsze)
----
314,244,13
oprOcz zgniłej woni trzęsawiska, -> oprócz
(ten przecinek na końcu też chyba jest zbędny)
----
314,243,13 - początek rozmowy questowej z Alkorem (chyba z przygody "Akt 3")
Dawno nikt nie zagLAdaL -> zaglądał
GdybyŚ kiedyś w twe ręce wpadł -> Gdyby
----
(zagadaj Alkor)
Czym siE tu zajmujesz? -> się
eksperymentujE -> eksperymentuję
----
291,240,13
nielicznIe kałuże zimnIej -> nieliczne ... zimnej
----
(na pustyni: spójrz metalowy skorpion)
"nawet ostrzegasz fragment nakolannika." -> Dostrzegasz
----
Jednorazowo podczas walki w piramidzie wyświetliło się coś takiego:
"Feniksa ugryzienie {k:14}dewastuje {k:7}Ciebie, ale udaje Ci się je sparować!"
przy czym część pomiędzy nawiasami była w kolorze czerwonym.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-06-21 20:02 johnny New Issue
2015-06-30 00:43 Weq Status new => resolved
2015-06-30 00:43 Weq Fixed in Version => 1.3 v73
2015-06-30 00:43 Weq Resolution open => fixed
2015-06-30 00:43 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker