MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000859Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-06-11 11:592015-11-25 20:21
Reporterkubiocw 
Assigned ToWeq 
PriorityimmediateSeveritytextReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionduplicate 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 8.1OS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v74 
Summary0000859: Brak polskich znaków
DescriptionTak jak powyżej zamiast polskich znaków są jakieś dziwne znaki

ps. mam Windows 10
TagsNo tags attached.
Attached Filespng file icon Screenshot-Untitled Window-1.png [^] (16,439 bytes) 2015-11-22 19:47

- Relationships
duplicate of 0000858resolvedWeq Brak polskich znaków 

-  Notes
(0000883)
lukasz.gabryel (reporter)
2015-11-22 16:53

Mam tak samo na Debianie 8 - odpalam na Mate Terminal, XTerm oraz UXTerm. Jest jakiś work around na to ? Nie da się grać z krzakami, bo nie przyjmuje odpowiedzi w których pojawia sie krzak.
(0000884)
Weq (administrator)
2015-11-22 17:07

Na linuxie to inny problem - możesz użyć polecenia "/cp5" ale wtedy okazjonalnie źle złamie wiersz.
Albo wyłączyć: "/cp3"
(0000885)
lukasz.gabryel (reporter)
2015-11-22 19:11

ale gdzie użyć tego polecenia ?? Btw - udostępniasz źródła ? Dużym problemem jest dostosować kodowanie ?
(0000886)
lukasz.gabryel (reporter)
2015-11-22 19:16

Np. jak mam krzaki to nie mogę wybrać profesji "złodziej" bo ja wpisuję bez krzaków, a wyświetlane są krzaki - pewnie kwestia, że podczas porównywania są inne wartości znaków ( utf8 /ascii ) niemniej uniemożliwia to zaczęcie gry.
(0000887)
Weq (administrator)
2015-11-22 19:17

Wewnątrz gry. Nie udostępniam źródeł. Dostowanie kodowania na poziomie komendy "/cpx" to max na razie co da się dostosować :)
PS.: "pomoc /cp"
(0000888)
lukasz.gabryel (reporter)
2015-11-22 19:47

Ok, rozumiem, ale nie mogę tego włączyć- zobacz nowy screen, a bez tego nie mogę poprawnie stworzyć postaci.
(0000889)
Weq (administrator)
2015-11-22 19:56

Ano racja - stwórz postać, i przy pierwszym lepszym prompcie wpisz to /cpx. Natomiast możesz użyć skrótów typu "woj" zamiast "wojownik" albo "cz" zamiast "człowiek" przy tworzeniu postaci.
(0000890)
Weq (administrator)
2015-11-24 22:19

A swoją droga jaką masz stronę kodową w konsoli linuxa?
Wpisz "echo $LANG" - co odpisze?
(0000891)
lukasz.gabryel (reporter)
2015-11-25 18:45

en_GB.UTF-8
(0000892)
Weq (administrator)
2015-11-25 20:21

W takim razie "/cp5" powinno działać.
Natomiast to, że się otchlan domyślnie w tej wersji nie ustawia - to poprawię.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-06-11 11:59 kubiocw New Issue
2015-09-06 13:51 Weq Relationship added duplicate of 0000858
2015-09-06 13:51 Weq Status new => resolved
2015-09-06 13:51 Weq Fixed in Version => 1.3 v74
2015-09-06 13:51 Weq Resolution open => duplicate
2015-09-06 13:51 Weq Assigned To => Weq
2015-11-22 16:53 lukasz.gabryel Note Added: 0000883
2015-11-22 17:07 Weq Note Added: 0000884
2015-11-22 19:11 lukasz.gabryel Note Added: 0000885
2015-11-22 19:16 lukasz.gabryel Note Added: 0000886
2015-11-22 19:17 Weq Note Added: 0000887
2015-11-22 19:47 lukasz.gabryel Note Added: 0000888
2015-11-22 19:47 lukasz.gabryel File Added: Screenshot-Untitled Window-1.png
2015-11-22 19:56 Weq Note Added: 0000889
2015-11-24 22:19 Weq Note Added: 0000890
2015-11-25 18:45 lukasz.gabryel Note Added: 0000891
2015-11-25 20:21 Weq Note Added: 0000892


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker