MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000858Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-06-11 11:582016-07-22 22:39
Reporterkubiocw 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
Platformwindows 10OSWindows 8.1OS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v75 
Summary0000858: Brak polskich znaków
DescriptionTak jak powyżej zamiast polskich znaków są jakieś dziwne znaki

ps. mam Windows 10
Tags/cp1 /cp2, charset, v74
Attached Filespng file icon jezyk.PNG [^] (39,848 bytes) 2016-03-19 23:55


png file icon jezyk2.PNG [^] (121,112 bytes) 2016-03-19 23:57


png file icon cp.PNG [^] (49,242 bytes) 2016-03-20 00:14

- Relationships
has duplicate 0000859resolvedWeq Brak polskich znaków 

-  Notes
(0000882)
Jak.Bug2000 (reporter)
2015-11-14 18:42

mam to samo
(0000896)
szefo (reporter)
2016-03-19 23:55
edited on: 2016-04-01 07:40

W sumie to nie jeden błąd, ale... upchnąłem to w jeden

Mam win7 x64 i w konsoli cmd mam polskie znaki [jezyk2.PNG]... myślę, że przyczyną są właściwości pliku. Na załączonym zdjęciu widać, że domyślny język jest neutralny [jezyk.PNG]

W takim razie zmienił bym kodowanie znaków przez program na charset=iso-8859-2 i po sprawie :) Ponieważ problem pojawia się po każdym restarcie gry, lepiej by było mieć domyślne kodowanie polskich znaków.

Można również przed uruchomieniem wejść w właściwości pliku rozruchowego, potem w karę Czcionka i zmienić na Czcionki rastowe, Zastosuj i Kontynuuj aby potwierdzić uprawnienia administratora. To załatwia sprawę bez zmiany /cpx. Ponieważ domyślna wartość jest już odpowiednia i zmiana tylko usunie polskie znaki. Wadą teko rozwiązania jest określona wartość okna, a wszelkie zmiany rozwalają proporcje teksu, jeśli jest inna niż w kwadracie :)

Druga sprawa, że w programie polecenie /cp ma źle przyporządkowane wartości
/cp1 oraz /cp2 Na załączonym zdjęciu widać błędy po zmianie i w opisie pomocy [cp.PNG]

Kolejną sprawą jest, że po zmianie wartości /cpx zmianie ulega tylko tekst wychodzący. Natomiast podczas pisania nie ma polskich znaków nadal.

w [] nazwy zdjęć :P

Właśnie zważyłem brak polskich znaków w innym programie, w którym takowe miałem przed formatem... to sugeruje, że ustawienie jest losowe dla windowsa i jakoś trzeba temu zaradzić. Jeśli dobrze kojarzę to przed formatem w Otchłani miałem polskie znaki, ale to było już kawałek czasu wstecz :)
W sumie rozwiązałem to w "ustawienia regionalne systemu.." Polski zmieniłem na angielski i potem angielski na polski. Biblioteki załadowały się poprawnie i śmiga z polskimi znakami.

(0000899)
Weq (administrator)
2016-07-22 22:39

- złe wyświetlanie wybranej strony kodowej - FIXED
Nowe ustalenie zasad:
- domyślna czcionka dla otchlani jest cp852, jeśli się uruchamia przez otchlan_starter; jeśli bezpośrednio, domyślna jest 1250
- jeśli ustawienia regionalne nie są polskie - otchłań będzie domyślnie obcinać

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-06-11 11:58 kubiocw New Issue
2015-09-06 13:51 Weq Relationship added has duplicate 0000859
2015-11-14 18:42 Jak.Bug2000 Note Added: 0000882
2016-03-19 23:55 szefo File Added: jezyk.PNG
2016-03-19 23:55 szefo Note Added: 0000896
2016-03-19 23:55 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-19 23:57 szefo File Added: jezyk2.PNG
2016-03-20 00:00 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-20 00:01 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-20 00:01 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-20 00:13 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-20 00:14 szefo File Added: cp.PNG
2016-03-20 00:24 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-20 00:28 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-20 00:34 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-20 00:36 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-20 00:37 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-20 15:14 szefo Tag Attached: v74
2016-03-20 15:17 szefo Tag Attached: /cp1 /cp2
2016-03-20 15:17 szefo Tag Attached: charset
2016-03-25 10:39 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-03-26 18:07 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-04-01 06:34 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-04-01 07:40 szefo Note Edited: 0000896 View Revisions
2016-07-22 22:39 Weq Note Added: 0000899
2016-07-22 22:39 Weq Status new => resolved
2016-07-22 22:39 Weq Fixed in Version => 1.3 v75
2016-07-22 22:39 Weq Resolution open => fixed
2016-07-22 22:39 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker