MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000857Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-06-05 17:122015-06-14 22:57
Reporterelegantandrogyne 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeveritycrashReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32/64 bityOSLinuxOS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v73 
Summary0000857: Czar "wicher" - crash przy wielu wrogach
DescriptionUżycie czaru "wicher" w walce powoduje wywalenie Otchłani w momencie, gdy wicher porywa przedostatniego lub ostatniego przeciwnika.

Testowane na magu lv 48 w Dominion:
-na szkieletach (robię questa "Projekt T.") - crash na przedostatnim,
-na gwardzistach królowej - również na przedostatnim,
-na karczmarzu LeGarde - tym razem OK (walka zakończona, bez błędu)
-na strażnikach Dominion przy północnej bramie - crash na ostatnim.
Steps To ReproduceZaładuj grę, zaatakuj gwardzistów, używaj czaru "wicher" do oporu.
Podrzucam sejwa dla ułatwienia.
Additional InformationKładziesz się spać.
Zzzzz....
Zzzzz....
Zzzzz....
ZzzSzkielet rzuca się na Ciebie!!!
Zaczynasz walkę z szkieletem.
Odskakujesz przed ciosem szkieleta w ostatniej chwili.
Szkieleta cięcie poważnie rani Ciebie!
Szkieleta cięcie poważnie rani Ciebie!
Szkieleta cięcie poważnie rani Ciebie!
Twoje uderzenie chybia szkieleta.

<623hp 823m 264mv 12741exp> {99%} {100%} {100%}

Nie wydarzyło się nic specjalnego.
Uderzenie szkieleta mija Cię o włos.
Szkieleta >-KRYTYCZNE-< cięcie poważnie rani Ciebie, ale udaje Ci się je sparować!
Szkieleta cięcie chybia Cię.
Twoje uderzenie poważnie rani szkieleta.

<382hp 777m 264mv 12741exp> {84%} {100%} {100%}

Silny wiatr porywa szkieleta!
Szkielet odchodzi stąd na wschód.
Nie dosięga Cię uderzenie szkieleta.
Udaje Ci się uniknąć ciosu szkieleta.

<382hp 677m 264mv 12741exp> {100%} {100%}

Silny wiatr porywa szkieleta!
An unhandled exception occurred at $0808642E :
                                              EAccessViolation : Access violation
                                                                                   $0808642E SUNMOBA2, line 1317 of ./source/mobs.pas
                                                                                                                                         $0807FA04 KLAWISZWAR, line 988 of ./source/proff2.pas
                            $08090416 WALKA, line 2713 of ./source/main.pas
                                                                               $08087417 CHECKAGRESYW, line 1597 of ./source/mobs.pas
                                                                                                                                         $0806970E CZASJ, line 196 of ./source/weqpn2.pas
                       $08092A1E LULU, line 3462 of ./source/main.pas
                                                                         $0809845F CHECKS, line 5037 of ./source/main.pas
                                                                                                                             $080495A0 main, line 952 of /home/gn/Desktop/otchlan/source/otchlan.pas
TagsNo tags attached.
Attached Files? file icon zapis1.otc [^] (127,406 bytes) 2015-06-05 17:12

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-06-05 17:12 elegantandrogyne New Issue
2015-06-05 17:12 elegantandrogyne File Added: zapis1.otc
2015-06-14 22:57 Weq Status new => resolved
2015-06-14 22:57 Weq Fixed in Version => 1.3 v73
2015-06-14 22:57 Weq Resolution open => fixed
2015-06-14 22:57 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker