MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000855Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-06-01 07:072015-06-26 17:50
Reporterelegantandrogyne 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32/64 bityOSLinuxOS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v73 
Summary0000855: Niekompletna pomoc
DescriptionSlashu na forum: "Z poleceń masz jeszcze "obróć", "przekręć", "zbadaj", "wejdź", "przeszukaj", "pchnij" i pewnie jeszcze sporo innych których nie znam.."

Potrzebne jest uzupełnienie "szybkiej" pomocy (polecenie "pomoc" bez argumentów) dla takich komend interakcji ze światem.

Szczegółowa pomoc ("pomoc polecenie") potrzebna dla:
dobądź
obróć
przekręć
pchnij

(pewnie to nie wszystko...)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-06-01 07:07 elegantandrogyne New Issue
2015-06-26 17:50 Weq Status new => resolved
2015-06-26 17:50 Weq Fixed in Version => 1.3 v73
2015-06-26 17:50 Weq Resolution open => fixed
2015-06-26 17:50 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker