SYSTEM WARNING: 'date_default_timezone_get(): Invalid date.timezone value 'Europe/Europe', we selected the timezone 'UTC' for now.' in '/home/otchlan/domains/otchlan.pl/public_html/otchlan/mantis/core.php' line 274

0000854: Twierdza i jaskinie pod twierdzą Gregora - błędne opisy wyjść i brak nazw niektórych lokacji - MantisBT
MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000854Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-29 19:282015-06-29 21:17
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v73 
Summary0000854: Twierdza i jaskinie pod twierdzą Gregora - błędne opisy wyjść i brak nazw niektórych lokacji
DescriptionJak w temacie - jeśli to celowe dla zdezorientowania gracza, to zgłoszenie do zamknięcia. Jeśli jest to do poprawy, to mogę podać bardziej szczegółowe zestawienie gdzie i jakie wyjścia podane są nieprawidłowo (przynajmniej z tej części jaskiń, którą obszedłem dotychczas).
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000876)
Weq (administrator)
2015-06-29 21:17

Chyba namierzyłem większość, zerknij w następnej wersji czy wszystkie

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-29 19:28 johnny New Issue
2015-06-29 21:17 Weq Note Added: 0000876
2015-06-29 21:17 Weq Status new => resolved
2015-06-29 21:17 Weq Fixed in Version => 1.3 v73
2015-06-29 21:17 Weq Resolution open => fixed
2015-06-29 21:17 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker