MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000852Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-05-29 08:352015-06-30 00:31
Reporterodyseusz 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 7OS Version-
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v73 
Summary0000852: Błędy podczas dialogu z Cadoganem
DescriptionJeden z npc-ów w Skulldust jest dosyć mocno zbugowany:
1)Dwukrotnie zleca to samo zadanie i dwukrotnie daje za nie nagrodę.
2)Przy pierwszym zleceniu zadania nie tłumaczy wcale jakie zadanie mamy wykonać. Dopiero przy drugim zleceniu tłumaczy co robić.
3)Po zakończeniu wszystkich jego zadań Cadogan traci opcje dialogowe pozwalające na zakończenie rozmowy z nim. Pozostaje tylko wczytanie sejwa.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-29 08:35 odyseusz New Issue
2015-06-30 00:31 Weq Status new => resolved
2015-06-30 00:31 Weq Fixed in Version => 1.3 v73
2015-06-30 00:31 Weq Resolution open => fixed
2015-06-30 00:31 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker