MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000851Otchlan 1.3 betaNieznanapublic2015-05-28 18:202016-07-23 22:19
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionnot fixable 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v72 
Target VersionFixed in Version1.3 v75 
Summary0000851: "pociągnij dźwignia" - dziwne zachowanie konsoli
DescriptionW trakcie pisania "pociągnij dźwigni" kursor automatycznie przeskakuje o jedną linijkę wyżej w konsoli. Dopisanie ostatniej litery "a" powoduje, że cała komenda wyświetla się w wyższej linijce.
Niezależnie od powyższego efekt wpisania komendy jest prawidłowy (przejście się otwiera / zamyka).
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000873)
johnny (reporter)
2015-05-28 20:46

Właśnie się połapałem, że to nie jest kwestia tej jednej komendy, ale każdego polecenia z ilością znaków większą niż 16.
(0000898)
Weq (administrator)
2016-07-22 17:46

Czy przypadkiem prompta nie masz ustawionego dłużej niż domyślnie?
(0000901)
johnny (reporter)
2016-07-23 16:05

Przypadkiem mam - Nie przyszło mi do głowy, że to może mieć taki związek.
Mój prompt: {k:11}<#h/#ihp #m/#nm #v/#wmv @ttl #fexp> #g$ #ukg godz.#T

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-28 18:20 johnny New Issue
2015-05-28 20:46 johnny Note Added: 0000873
2016-07-22 17:46 Weq Note Added: 0000898
2016-07-22 17:47 Weq Assigned To => Weq
2016-07-22 17:47 Weq Status new => acknowledged
2016-07-23 16:05 johnny Note Added: 0000901
2016-07-23 22:19 Weq Status acknowledged => resolved
2016-07-23 22:19 Weq Fixed in Version => 1.3 v75
2016-07-23 22:19 Weq Resolution open => not fixable


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker