MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000849Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-26 06:212015-06-29 22:28
Reporterodyseusz 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32/64 bityOSDebian 64bitOS Versionjessie
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v73 
Summary0000849: Gramatyka / literówki - 03
DescriptionWieza = (275,188,13) w skulcity.are - literówka "W dwoch rogach pomieszczenia znajduja sie schody biegnace luiem nad bramami..."
Zetkniecie ulic = (275,185,13) w skulcity.are - literówka "Glowna ulica biegnaca prez miasto na poludnie stad..."
Plac Truchlany = (274,188,13) w skulcity.are - literówka "Na srodku placu wnosi sie wieza o kwadratowej kamiennej podstawie."
Plac Truchlany = (275,187,13) w skulcity.are - literówka "Na srodku placu wnosi sie wieza o kwadratowej kamiennej podstawie."
Plac Truchlany = (276,188,13) w skulcity.are - literówka "Na srodku placu wnosi sie wieza o kwadratowej kamiennej podstawie."
Plac Truchlany = (275,189,13) w skulcity.are - literówka "Na srodku placu wnosi sie wieza o kwadratowej kamiennej podstawie."
Kanal wschodni = (277,191,12) w podzskul.are - literówka "Wedrujesz starym kanalem, o ciemnych ceglanych scianach, w ktorym unosi sie wyrazny apach stechlizny."
Kanal wschodni = (276,191,12) w podzskul.are - literówka "Wedrujesz starym kanalem, o ciemnych ceglanych scianach, w ktorym unosi sie wyrazny apach stechlizny."
Ponura ulica = (278,193,13) w skulcity.are - nazwa ulicy - cała ulica ma nazwę "Ulica ponura" tylko w tej lokacji jest odwrotnie.
Ksiegarnia = (271,194,13) w skulcity.are - rozmowa z Elfem, a zapytaniem jest "Malo ksiazek masz czlowieku w ofercie...?"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-26 06:21 odyseusz New Issue
2015-06-29 22:28 Weq Status new => resolved
2015-06-29 22:28 Weq Fixed in Version => 1.3 v73
2015-06-29 22:28 Weq Resolution open => fixed
2015-06-29 22:28 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker