MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000846Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-24 12:152015-06-29 22:25
Reporterodyseusz 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32/64 bityOSDebian 64bitOS Versionjessie
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v73 
Summary0000846: Paczka literówek 02
DescriptionSkrzyzowanie = (287,325,13) w gnomwio.are - literówka "Na wschodzie Dostrzegasz wyjscie z wioski"
Upadowa = (291,340,12) w kopalnia.are - literówka "Idziesz szerokim korytarzem ktora opada dosc mocno w kierunku polnocnym."
Upadowa = (291,339,12) w kopalnia.are - literówka "Idziesz szerokim korytarzem ktora opada dosc mocno w kierunku polnocnym."
Upadowa = (291,338,12) w kopalnia.are - literówka "Idziesz szerokim korytarzem ktora opada dosc mocno w kierunku polnocnym."
Stary cmentarz = (271,321,13) w cment2.are - literówka "Cmentarz jest niewielki, jedyny wyrozniajacy sie element do krypta na zachod stad"
opis komendy pomoc /walka_chybia - x na końcu zdania "Sprawdz tez opcje /walka_ciosyx."
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-24 12:15 odyseusz New Issue
2015-06-29 22:24 Weq Summary 02 => Paczka literówek 02
2015-06-29 22:25 Weq Status new => resolved
2015-06-29 22:25 Weq Fixed in Version => 1.3 v73
2015-06-29 22:25 Weq Resolution open => fixed
2015-06-29 22:25 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker