MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000843Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-23 09:492015-05-23 20:11
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000843: Nieprawidłowa waga niektórych identyfikowanych przedmiotów
DescriptionNiektóre przedmioty mają inną wagę rzeczywistą od podawanej przy ich identyfikacji. I nie chodzi tutaj o samo zaokrąglanie, poniważ rozbieżność wynosi czasem kilka kilogramów.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000867)
Weq (administrator)
2015-05-23 15:22

... na przykład ?
(0000870)
johnny (reporter)
2015-05-23 17:37

Kilka przykładów rozbieżności 1kg; (waga z identyfikacji) [waga z listy]

skórzane spodnie (2 kg) [3.00]
standardowe nagolenniki (3 kg) [4.00]
chitynowy napierśnik (6 kg) [7.00]
krwawy miecz (1 kg) [2.00]

Co do kilkukilogramowych różnic niestety nie jestem pewien które to były przedmioty (wydaje mi się, że były dwie takie sytuacje, ale wtedy jeszcze nie notowałem takich rzeczy). Nie można też wykluczyć, że mogłem mieć w ekwipunku 2 sztuki danego przedmiotu, a nie zauważyłem tego przy identyfikacji. Teraz takiego przykładu nie podam, ale na przyszłość postaram się bardziej uważać, i będę zgłaszał tylko stuprocentowo potwierdzone rozbieżności.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-23 09:49 johnny New Issue
2015-05-23 15:22 Weq Note Added: 0000867
2015-05-23 17:37 johnny Note Added: 0000870
2015-05-23 20:11 Weq Status new => resolved
2015-05-23 20:11 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-23 20:11 Weq Resolution open => fixed
2015-05-23 20:11 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker