MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000842Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-23 09:402015-05-23 15:23
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000842: Tkacze - brak wskazówki
DescriptionPo odczytaniu pierwszej karteczki brak kolejnej wskazówki w miejscu "gdzie opróżniasz swoją sakiewkę, ale nic za to nie dostajesz".
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000868)
Weq (administrator)
2015-05-23 15:23

Quest Tkacze zostanie wyłączony.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-23 09:40 johnny New Issue
2015-05-23 15:23 Weq Note Added: 0000868
2015-05-23 15:23 Weq Assigned To => Weq
2015-05-23 15:23 Weq Status new => confirmed
2015-05-23 15:23 Weq Status confirmed => resolved
2015-05-23 15:23 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-23 15:23 Weq Resolution open => fixed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker