MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000841Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-23 08:282015-06-30 00:58
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v73 
Summary0000841: Literówki - mega pack 5 (bagna, trochę DS, Hexenlore + kanały)
Description287-291,254,13 (dotyczy ciągu lokacji w rzędzie)
roslinności -> roŚlinności
gorze -> gÓrze
----
Obszar w okolicach: 293-296,250-253,13
delikatnia -> delikatniE
----
302,254,13
droge -> drogĘ
roslinność -> roŚlinność
----
296-298,250,13
jakies -> jakieŚ
(dodatkowo wyświetla się zbędny odstęp pomiędzy linijkami opisu)
----
Obszar w okolicach: 295-297,245-246,13
wysokim drzewami -> wysokimI drzewami
wysoką trawa -> wysoką trawĄ
----
Obszar w okolicach: 288-291,242-244,13
Nazwa lokacji i opis wyjść są zamienione miejscami (w pierwszej linii wyjścia, w drugiej nazwa lokacji)
...sięgają ci do prawie do pasa... -> pierwsze "do" zbędne
brzoy -> brzozy
----
267,194,13
która mógł być -> która MOGŁA być
----
267,199,13
że jej fragmenty jej frontu -> pierwsze "jej" zbędne
----
138,312,13
(wyświetlany zbędny odstęp między linijkami opisu)
"Ostrz wyśmienite" -> OstrzA (jeśli to celowa literówka, bo jakiś wredny ogr wyrwał z szyldu literę "A", to zignoruj to zgłoszenie)
----
133,316,13
wniesiony -> wZniesiony
----
131,311,13
Dodatkowo na na chodniku -> 2x "na"
----
123-124,308,13
Wg opisu tory nikną w tunelu na zachód stąd. Z tych lokacji na zachód nie prowadzi tunel
----
138,302,13
zostałA zapewniony -> został zapewniony
----
139,316,13
Opart o siebie i betonowe stojaki leżą piaskowce,... -> OpartE o siebie...
----
136,319,14
lina ma metalowych -> lina Na metalowych
----
W dialogu z Mallinarem w 136,319,15
(opcja 4) "Możesz mi opowiedzieć o tej wiosce?"
(odp.) "Gobliny przybył... -> "Gobliny przybyłY
----
146,322,11
ciężkiM zgrzyt i odŁGosEM pękającego... -> ciężki zgrzyt odGŁos pękającego...
----
135,304,12
Zapewne jest fragment -> Zapewne jest TO fragment
----
135,305-,12 (nie odnotowałem zakresu lokacji)
że ścian - Ze ścian
ścieki ładują prostu w -> ścieki LĄdujĄ prostO w
----
132-134,304,12
Brak kropki na końcu zdania (po "ścieki i odpadki")
----
135,307,12
przerzucone na głębokim kanał ściekowym -> przerzucone naD głębokim kanałEM
----
132,311,12
jet -> jeSt
wmurowanych skałę -> wmurowanych W skałę
że głębi -> że Z głębi
----
141,314,12 (tu wcześniej zgłoszono już błąd nazwy i wyjść; dorzucam literówki)
...wiedzie PRZEZ ku skalnej... -> wiedzie ku skalnej...
szerokim drewnianymi belkami -> szerokimI
----
148,309,12
wylotu -> wylotY
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-23 08:28 johnny New Issue
2015-06-30 00:58 Weq Status new => resolved
2015-06-30 00:58 Weq Fixed in Version => 1.3 v73
2015-06-30 00:58 Weq Resolution open => fixed
2015-06-30 00:58 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker