MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000840Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-23 07:462015-05-23 15:32
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000840: Sprzedawca w kuźni "Ostrza Wyśmienite" - jak mistrz gildii
DescriptionHandlarz w kuźni odpowiada na "zagadaj" jak mistrz obcej gildii - podobnie jak któryś ze strażników zgłoszony tu wcześniej.

(jeśli ta kuźnia to "zakamuflowana" gildia innej profesji, to przepraszam za zbędne zgłoszenie)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000869)
Weq (administrator)
2015-05-23 15:32

Nie, to błąd.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-23 07:46 johnny New Issue
2015-05-23 15:32 Weq Note Added: 0000869
2015-05-23 15:32 Weq Status new => resolved
2015-05-23 15:32 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-23 15:32 Weq Resolution open => fixed
2015-05-23 15:32 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker