MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000839Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-23 07:402015-05-23 15:33
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000839: Sprzedawca w kuźni "Ostrza Wyśmienite" - myląca nazwa moba
DescriptionW przedmiotowej lokacji (137,312,13) znajduje się "tęgi krasnolud". Kiedy nie zadziałały komendy "zagadaj tęgi", "spójrz krasnolud" itp., dopiero po wyjściu z lokacji i rozejrzeniu okazało się, że w kuźni jest "handlarz bronią".
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-23 07:40 johnny New Issue
2015-05-23 15:33 Weq Status new => resolved
2015-05-23 15:33 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-23 15:33 Weq Resolution open => fixed
2015-05-23 15:33 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker