MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000827Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-15 16:252015-05-16 13:05
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000827: Literówki mega pack 3
Description279,172,12 (spójrz księga)
zbutwiałych okładka -> zbutwiałych okładkaCH
----
271,177,12
...zacieki pod parom wydają... -> ...zacieki pod paromA Z NICH wydają...
----
276-278,176,12 (błąd powtórzony w kilku lokacjach po kolei)
...W par piętrzą się... -> ...W parU piętrzą się...
----
273-274,171,12 (błąd powtórzony w kilku lokacjach po kolei)
Wyjścia: wet -> weSt
Idziesz szeroki... -> Idziesz szerokiM...
----
275,170,12(lub 13 - trzecia współrzędna lokacji różni się w zależności od tego z której strony się nadchodzi)
szerokim płaskimi kamieniami -> szerokimI płaskimi kamieniami
----
277-278,170,13
Rozległy taras,... (zbędny przecinek po słowie "taras")
----
306,279,13
skontruowanym -> skonStruowanym
----
307,279,13
usilujesz -> usiŁujesz
----
311,272,13
przygnębiająca ciszę -> przygnębiającĄ ciszę
----
307,267,13
usilując -> usiŁując
----
Dialogi przygody "W lesie śmierci"
(rozmowa z Szefem BT)
4) udalo -> udaŁo pozotał -> pozoStał

(odpowiedź Szefa)
... W dodaktu... -> ...W dodaTKu...

(u Pustelnika pierwszy dialog)
Przynies -> PrzynieŚ

(ponowne zagadanie Pustelnika)
2) miałem Cie przynieść -> ...Ci...

(opis po dostarczeniu wszystkich składników)
Miesza to chwiłe -> chwiLĘ
chaustem -> chaŁstem
wyciągą do ciebie ręke -> wyciągA do ciebie rękĘ
twoją ręką ogarnia -> rękĘ
pałców zaczyna się osypywac czarna składa -> paLców ... czarna SKAŁA (chyba to słowo autor miał na myśli) ((a może lepiej będzie: "zaczyna się wysypywać czarny proszek"))
taki nieładnych rzeczy -> takiCH...
----
324,265,13
...w którym grzęznż... -> grzęznĄ
----
323,257,13
(wyświetlają się tylko wyjścia, bez opisu lokacji)
----
317,271,13
...przygnębiająca ciszę... -> przygnębiającĄ
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000859)
Weq (administrator)
2015-05-16 12:59

Odezwij się do mnie na mejla/priwa bo chcę o coś zapytać.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-15 16:25 johnny New Issue
2015-05-16 12:59 Weq Note Added: 0000859
2015-05-16 13:05 Weq Status new => resolved
2015-05-16 13:05 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-16 13:05 Weq Resolution open => fixed
2015-05-16 13:05 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker