MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000820Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-07 20:202015-05-07 22:19
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000820: Literówka w opisie lokacji: Rumowisko
DescriptionRumowisko = (286,332,12) w gnomwio.are
Wyjścia: south
W tym miejscu tunel został zawalonu(*1) kamieniami i połamanmi(*2) deskami tak, że
zarówno przejście dalej na północ jak szeroki otwór na górze są całkowicie
zablokowane.

(*1) - ma być "zawalony"
(*2) - ma być "połamanymi"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-07 20:20 johnny New Issue
2015-05-07 22:19 Weq Status new => resolved
2015-05-07 22:19 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-07 22:19 Weq Resolution open => fixed
2015-05-07 22:19 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker