MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000817Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-07 20:132015-05-07 22:22
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000817: Błąd w opisie lokacji: Altanka = (297,341,13) w ogrod.are
DescriptionAltanka = (297,341,13) w ogrod.are
Wyjścia: east north up
Szeroka altana pozwala odetchnąć zarówno od słonecznego ciepła jak i od
duchoty gęstej roślinności. Powietzre(*) jest tu rześkie, a owady chyba
omijają to miejsce i nie naprzykrzają się. W centralnej części altany
brakuje dachu za to zwisająca drabinka linowa pozawala wejść wyżej.

(*) - ma być "Powietrze"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-07 20:13 johnny New Issue
2015-05-07 22:22 Weq Status new => resolved
2015-05-07 22:22 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-07 22:22 Weq Resolution open => fixed
2015-05-07 22:22 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker