MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000815Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-07 20:092015-05-07 22:25
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000815: Literówka w opisie lokacji: Skraj sali = (270,338,12) w underdes.are
DescriptionSkraj sali = (270,338,12) w underdes.are
Wyjścia: east
(dotyczy również:)
Skraj sali = (272,338,12) w underdes.are
Wyjścia: west
Stoisz w krótki(*1) zakończeniu kanału biegnącego na zachód stąd. Wyżłobionym
kanałem w ziemi spływają ścieki, które napływają tu z dwóch kratek
umieszczonych pod samym sufitem. Na tej części posadzki, która jest poza
zasięgiem cieczy, leżą jakieś szmaty i sterty podnigłej(*2) słomy.

(*1) - ma być "krótkim"
(*2) - ma być "podgniłej"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-07 20:09 johnny New Issue
2015-05-07 22:25 Weq Status new => resolved
2015-05-07 22:25 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-07 22:25 Weq Resolution open => fixed
2015-05-07 22:25 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker