MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000814Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-05-07 20:072015-05-07 22:26
Reporterjohnny 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 32 bityOSWindows XPOS VersionSP3
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000814: Literówki w opisie lokacji: Szeroka sala = (271,338,12) w underdes.are
DescriptionSzeroka sala = (271,338,12) w underdes.are
Wyjścia: east west south up
Stoisz w niskiem(*1), ale szerokim pomieszczeniu ciągnącym się jeszcze na wschód
i na zachód. Łukowe ceglane sklepienie odbija echem plusk wody płynącje(*2)
cienką warswą(*3) kanałem wymurowanynm(*4) w podłodze. Ściek spływa stąd z odnóg
korytarza i płynie na południe wgłąb(*5) mroku tunelu.

(*1) - ma być "niskim"
(*2) - ma być "płynącej"
(*3) - ma być "warstwą"
(*4) - ma być "wymurowanym"
(*5) - ma być "w głąb"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-07 20:07 johnny New Issue
2015-05-07 22:26 Weq Status new => resolved
2015-05-07 22:26 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-07 22:26 Weq Resolution open => fixed
2015-05-07 22:26 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker