MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000811Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-05 17:562015-05-05 21:31
ReporterKaniol 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformArchitektura 64 bityOSWindows 7OS Version-
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000811: Tajemnica Szakara - atak płatnego mordercy
DescriptionWitam, przechadzając się ulicą pustą (dokładniejsze koordynaty to: należy iść od świątyni w Hexenlore s,s,e,e,n,n) zostaję "napadnięty" przez płatnego mordercę - jak podejrzewam jest to część questa Tajemnica Szakara (chyba, że to inny q), niestety nie dochodzi do walki, pojawiają się tylko po kolei komunikaty "zostajesz napadnięty przez płatnego mordercę", następnie "nie ma tu nikogo takiego" i kolejne 3x "zostajesz napadnięty przez płatnego mordercę". Mogę spokojnie opuścić to miejsce i do walki nie dochodzi, jeśli natomiast wykonuję inne komendy, nie poruszając się, to wciąż jest komunikat o napadzie bez napadu.
Steps To ReproducePodczas questa Tajemnica Szakara (chyba, że się mylę i to po prostu pojawia się na lvl 27) udać się od świątyni w Hexenlore na ulicę Pustą - ścieżka od świątyni to s,s,e,e,n,n. W załączeniu save w dokładnie tym miejscu (wystarczy np. wykonać komendę "spójrz")
TagsNo tags attached.
Attached Files? file icon zapis1.otc [^] (133,560 bytes) 2015-05-05 17:56

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-05 17:56 Kaniol New Issue
2015-05-05 17:56 Kaniol File Added: zapis1.otc
2015-05-05 21:31 Weq Status new => resolved
2015-05-05 21:31 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-05 21:31 Weq Resolution open => fixed
2015-05-05 21:31 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker