MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000806Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-03 16:292015-05-03 22:50
Reporternonalaker 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v71 
Summary0000806: Hobbit i kanały Hexenlore.
DescriptionPo zagadaniu pewnego hobbita mieszczanina mówi on, że wejście do kanałów znajduje się na śmietnisku. Teraz jednak wchodzi się do nich pod keją. Czy to jest pozostałość ze starszej wersji gry czy też chodzi o coś innego? Przy okazji podpinam link do forum, gdzie w moim wątku gracz Oszuu dodał od siebie opis i screenshot dotyczący tej sprawy.

http://www.otchlan.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=1115&sid=baa2231d67422f675fbffad73198c4b2 [^]
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-03 16:29 nonalaker New Issue
2015-05-03 22:50 Weq Status new => resolved
2015-05-03 22:50 Weq Fixed in Version => 1.3 v71
2015-05-03 22:50 Weq Resolution open => fixed
2015-05-03 22:50 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker