MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000803Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-03 16:212015-05-03 22:55
Reporternonalaker 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000803: Błędy z oznaczeniem wyjść z lokacji - kanały Hexenlore
Description1. Między bocznym kanałem a wąskim przejściem brak nazwy lokacji oraz możliwych wyjść.

2. W wąskim przejściu w opisie widnieje, że szczelina wiedzie z południa na północ, a wyjścia są w kierunku wsch-zach. Wg mapy którą sporządziłem dla kanałów trzeba poprawić opis.
TagsNo tags attached.
Attached Filesjpg file icon bug7.jpg [^] (189,451 bytes) 2015-05-03 16:21

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-03 16:21 nonalaker New Issue
2015-05-03 16:21 nonalaker File Added: bug7.jpg
2015-05-03 22:55 Weq Status new => resolved
2015-05-03 22:55 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-03 22:55 Weq Resolution open => fixed
2015-05-03 22:55 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker