MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000799Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-03 14:072015-05-04 21:25
Reporternonalaker 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformWinOS7OS Version64
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000799: Hexenlore - kierunki
DescriptionChodnik - w opisie wiedzie na pn i pd, a wyjścia są na wsch i zach.

Rozwidlenie - korytarz odbija na północ (w opisie), a wyjście jest na południu

Komnata - w opisie drzwi wiodą na północ stąd, jednak wyjście jest na południe (zamknięte, zapewne tam, gdzie są te drzwi pilnowane przez strażników)
TagsNo tags attached.
Attached Filesjpg file icon bug2.jpg [^] (194,899 bytes) 2015-05-03 14:07

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-03 14:07 nonalaker New Issue
2015-05-03 14:07 nonalaker File Added: bug2.jpg
2015-05-04 21:25 Weq Status new => resolved
2015-05-04 21:25 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-04 21:25 Weq Resolution open => fixed
2015-05-04 21:25 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker