MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000798Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-05-03 14:032015-05-05 21:37
Reporternonalaker 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformWinOS7OS Version64
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000798: Złe kierunki oraz literówki
DescriptionKanały Hexenlore:

Boczny kanał - przecinek przed "którym"

Lekko pochyły korytarz - brak nazwy lokacji i kierunków wyjść oraz błąd w tekście "wiedzie przez ku skalnej szczelinie"

Wąskie przejście - pomieszane W/E z N/S
TagsNo tags attached.
Attached Filesjpg file icon bug1.jpg [^] (181,975 bytes) 2015-05-03 14:03

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-03 14:03 nonalaker New Issue
2015-05-03 14:03 nonalaker File Added: bug1.jpg
2015-05-05 21:37 Weq Status new => resolved
2015-05-05 21:37 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-05 21:37 Weq Resolution open => fixed
2015-05-05 21:37 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker