MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000795Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-05-02 05:582015-05-17 23:26
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000795: czar wichura
Description1. pomoc wichura - wyświetla pomoc dla czaru huragan
2. czaruj wichura - nie dzieje się nic
3. czaruj wichura straznik - wyświetla się to 'nie jest czar'
4. podczas walki pojawia się napis 'wichura porywa straznika' lecz walka trwa dalej.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000862)
Weq (administrator)
2015-05-17 14:58

Masz na myśli "Silny wiatr porywa..." ?
(0000863)
tangarr (reporter)
2015-05-17 20:53

Tak, jednak pomimo tego napisu nic się nie dzieje

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-05-02 05:58 tangarr New Issue
2015-05-17 14:58 Weq Note Added: 0000862
2015-05-17 14:58 Weq Assigned To => Weq
2015-05-17 14:58 Weq Status new => acknowledged
2015-05-17 20:53 tangarr Note Added: 0000863
2015-05-17 23:26 Weq Status acknowledged => resolved
2015-05-17 23:26 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-17 23:26 Weq Resolution open => fixed


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker