MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000792Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-30 19:352015-05-04 19:15
ReporterKaniol 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000792: pomoc krainki - pusta odpowiedz
DescriptionWitam. w spisie zagadnien pomocy widoczne jest zagadnienie "krainki", jednak "pomoc krainki" nic nie zwraca, tak samo "pomoc krai", natomiast "pomoc kra" dotyczy kradziezy. Pozdrawiam :)
Steps To ReproduceWystarczy wpisac "pomoc krainki"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-30 19:35 Kaniol New Issue
2015-05-04 19:15 Weq Status new => resolved
2015-05-04 19:15 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-04 19:15 Weq Resolution open => fixed
2015-05-04 19:15 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker