MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000790Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-30 14:122015-05-04 19:20
Reporternonalaker 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformWinOS7OS Version64bit
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000790: Park w Hexenlore - niedziałające wyjście
DescriptionNie wiem, czy powinno być działające wyjście na zachód (tak wynika z opisu), czy też ma go nie być, a wyświetla się brak:west
TagsNo tags attached.
Attached Filesjpg file icon bug2.jpg [^] (201,496 bytes) 2015-04-30 14:12

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-30 14:12 nonalaker New Issue
2015-04-30 14:12 nonalaker File Added: bug2.jpg
2015-05-04 19:20 Weq Status new => resolved
2015-05-04 19:20 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-04 19:20 Weq Resolution open => fixed
2015-05-04 19:20 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker