MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000786Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-04-28 18:152015-05-10 22:00
Reportertangarr 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000786: towarzysz gubi się na pustyni
DescriptionSpacerując po pustyni zauważyłem, że mój Elemental zniknął.
Wpisałem więc działanie i zobaczyłem że lelemental ciągle jest aktywny.
Stwierdziłem że elemental nie "teleportował" się wraz ze mną na drugi kraniec pustyni. Wróciłem więc na drugi koniec.
Rozejrzałem się po okolicy i zobaczyłem że elemental jest niedaleko.
Jednak idąc do niego przeskakuję na drugi koniec pustyni.
Elemental znajduje się poza mapą.
Additional Information<54% 50% 67% exp:2073>dzia
Oddziałują na Ciebie następujące czynniki:
 - "Stymulacja umysłu" (stały)
 - "Zwiększenie kondycji" (stały)
 - "Zwiększenie siły" (stały)
 - "Zwiększenie żywotności" (stały)
 - "Zwiększenie wytrzymałości" (stały)
 - "Szczepionka antygangrenowa" (stały)
 - "Widzenie w ciemnościach"
 - "Kontrola nad e. ognia"

<54% 51% 68% exp:2073>ro
Patrzysz na wschód.
   Elemental ognia jest tuż-tuż.
Patrzysz na zachód.
Patrzysz na północ.
   Popielny żywiołak jest nieopodal.
Patrzysz na południe.

<54% 50% 68% exp:2073>e
Kamienista pustynia = (292,238,13) w pustynia.are
Wyjścia: east west north south
Idziesz po rozległym, mocno nierównym terenie pokrytym kamieniami, nie większymi

od pięści. Ostre krawędzie niektórych zmuszają do ostrożnego stawiania kroków.
W oddali widać szare plamy zagajników pousychanych drzew, przez które przelewa
się powoli mgła.
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-28 18:15 tangarr New Issue
2015-05-10 22:00 Weq Status new => resolved
2015-05-10 22:00 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-10 22:00 Weq Resolution open => fixed
2015-05-10 22:00 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker