MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000784Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-28 16:072015-05-04 18:59
ReporterAntykwariat 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000784: Ogród Grimwalda
DescriptionNa nowych terenach nie dawno dodanych, wlazłem z takie miejsce że nie moge odpocząć bo nie przybywa mi MV i mam -667 hp pomimo tego że nic na mnie nie działa. Na prawo od zarośniętej altany
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships
duplicate of 0000773resolvedWeq Ujemny modyfikator regeneracji HP (bez żadnych chorób) 

-  Notes
(0000835)
tangarr (reporter)
2015-04-28 18:16

Błąd został naprawiony http://www.otchlan.pl/otchlan/mantis/view.php?id=773 [^]

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-28 16:07 Antykwariat New Issue
2015-04-28 18:16 tangarr Note Added: 0000835
2015-05-04 18:59 Weq Relationship added duplicate of 0000773
2015-05-04 18:59 Weq Status new => resolved
2015-05-04 18:59 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-04 18:59 Weq Resolution open => fixed
2015-05-04 18:59 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker