MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000774Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-04-27 17:462015-04-27 17:46
Reporterleszczu 
Assigned To 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityalways
StatusnewResolutionopen 
PlatformLinuxOSOS Version
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000774: Złe wyrównanie wagi przedmiotów (UTF-8)
DescriptionPrzy włączonym UTF-8 lista przedmiotów w ekwipunku wygląda brzydko (screen w załączniku). Zapewne kolumna z wagą przedmiotów wyliczana jest na podstawie długości tekstu nie uwzględniając, że UTF zawiera znaki wielobajtowe.
TagsNo tags attached.
Attached Filespng file icon otch1.png [^] (10,914 bytes) 2015-04-27 17:46

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-27 17:46 leszczu New Issue
2015-04-27 17:46 leszczu File Added: otch1.png


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker