MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000769Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-04-26 14:222015-04-26 14:22
ReporterEru 
Assigned To 
PrioritynormalSeveritytrivialReproducibilityhave not tried
StatusnewResolutionopen 
PlatformPCOSWindowsOS Version8.1, 64bit
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version 
Summary0000769: teksty w trakcie walki
DescriptionTwoje ukłucie STRASZLIWE DEWATSUJE

np.
"uderzenie *nacina* Ciebie, ale udaje Ci się je sparować" - jak dla mnie trochę mylące: gdyby udało mi się sparować, to przecież nie dostałbym obrażeń (chyba, że zmniejszone - ale to wtedy kolejność powinna być inna: "udało Ci się sparować, ale trochę Cię rani"). a tak w ogóle to nie mam parowania (gram magiem)


TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-26 14:22 Eru New Issue


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker