MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000767Otchlan 1.3 betaGramatyka/literowkapublic2015-04-26 14:192015-05-03 14:14
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeveritytrivialReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version8.1, 64bit
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000767: literówki/gramatyka (różne)
Description-> zagadaj Strażnika spod zachodniej bramy
brak polski znaków w: "biją"i "kłopotów z przestępczością", zamiast nich krzaczki

(268,347,12)
"(plaża) po zachodniej części miasta"
Chyba jest niegramatycznie - lepiej by było "po zachodniej stronie miasta" lub "w zachodniej części miasta"

(281,33,14)
"koło nie_go wąska skrzynia na ubrania" - chyba kolejny z odwiecznych błędów :D

kurier z BT mówi "Do zobaczeni"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-26 14:19 Eru New Issue
2015-05-03 14:14 Weq Status new => resolved
2015-05-03 14:14 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-03 14:14 Weq Resolution open => fixed
2015-05-03 14:14 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker