MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000765Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-26 14:142015-05-05 23:09
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version8.1, 64bit
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000765: rozglądanie się poza granice mantarski zaułków
Description(272,337,13)
rozejrzyj
Patrzysz na wschód
Sprzedawca jest nieopodal
Wojownik jest daleko
Strażnik jest daleko

Przesuwając się dalej na wschód postacie odpowiednio też się oddalają - wygląda jakby był problem z rozglądaniem się 'poza' zaułki
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-26 14:14 Eru New Issue
2015-05-05 23:09 Weq Status new => resolved
2015-05-05 23:09 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-05 23:09 Weq Resolution open => fixed
2015-05-05 23:09 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker