MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000764Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-26 14:142015-05-04 19:21
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version8.1, 64bit
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000764: zapytywanie postaci questowych
DescriptionPytając o cokolwiek:
- ponurego typa
- człowieka w granatowym kombinezonie z 13
- Manaraka
- Victorię

dostaję
'gad\texts3.gad'

wnioskuję, że to może być jakiś generalny problem
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships
has duplicate 0000754resolvedWeq Zapytaj Mag czarny smok 

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-26 14:14 Eru New Issue
2015-05-04 19:21 Weq Status new => resolved
2015-05-04 19:21 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-04 19:21 Weq Resolution open => fixed
2015-05-04 19:21 Weq Assigned To => Weq
2015-05-04 19:25 Weq Relationship added has duplicate 0000754


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker