MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000762Otchlan 1.3 betaBlad silnikapublic2015-04-26 14:112015-05-03 23:03
ReporterEru 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeveritytrivialReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionfixed 
PlatformPCOSWindowsOS Version8.1, 64bit
Product Version1.3 v71 
Target VersionFixed in Version1.3 v72 
Summary0000762: Obejrrzyj
Descriptionprzy większości przedmiotów jakie mam (oprócz chleba) zwraca "nie masz takiego przedmiotu" - domyślne powinno być raczej coś w stylu "Nic ciekawego"
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
There are no notes attached to this issue.

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-26 14:11 Eru New Issue
2015-05-03 23:03 Weq Status new => resolved
2015-05-03 23:03 Weq Fixed in Version => 1.3 v72
2015-05-03 23:03 Weq Resolution open => fixed
2015-05-03 23:03 Weq Assigned To => Weq


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker