MantisBT

View Issue Details Jump to Notes ] Issue History ] Print ]
IDProjectCategoryView StatusDate SubmittedLast Update
0000756Otchlan 1.3 betaBlad plikow danychpublic2015-04-24 22:592016-07-22 17:41
ReporterAntykwariat 
Assigned ToWeq 
PrioritynormalSeverityminorReproducibilityhave not tried
StatusresolvedResolutionunable to reproduce 
PlatformOSOS Version
Product Version 
Target VersionFixed in Version1.3 v75 
Summary0000756: Fontanna na placu zamieszek
DescriptionNa środku jest jakiś zbiornik wody choć nie jest w opisie.
Mam nadzieje że go nie usuniesz ;)
TagsNo tags attached.
Attached Files

- Relationships

-  Notes
(0000842)
Weq (administrator)
2015-05-04 19:24

Gdzie dokładnie jest ten "zbiornik" i dlaczego tak sądzisz?
Mowa o 9 lokacjach placu zamieszek w Skulldust?
(0000843)
Antykwariat (reporter)
2015-05-04 20:17

Tak jak napisałem w Skulldust na samym środku placu zamieszek. Napełniłem sobie tam bukłak i napiłem się wody. Tak w sumie odruchowo zrobiłem. Ale w opisie nie ma nic napisane żeby była tam jakakolwiek fontanna .

- Issue History
Date Modified Username Field Change
2015-04-24 22:59 Antykwariat New Issue
2015-05-04 19:24 Weq Note Added: 0000842
2015-05-04 19:24 Weq Assigned To => Weq
2015-05-04 19:24 Weq Status new => acknowledged
2015-05-04 20:17 Antykwariat Note Added: 0000843
2016-07-22 17:41 Weq Status acknowledged => resolved
2016-07-22 17:41 Weq Fixed in Version => 1.3 v75
2016-07-22 17:41 Weq Resolution open => unable to reproduce


Copyright © 2000 - 2018 MantisBT Team
Powered by Mantis Bugtracker